magazyn sztuki
Dorota Morawetz

Paris Mode

korespondencja z Paryża

(fot. autorki)


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

18.09.2012


PARIS  MODE (13)


GLEIZES – METZINGER, Du cubisme et apres


 To ostatnie dni wystawy jaką paryskie Musee de la Poste zorganizowało dla uczczenia 100-tnej rocznicy wydania pierwszego dzieła teoretycznego na temat kubizmu „Du cubisme” oraz jego autorów, malarzy Alberta  Gleizes i Jean Metzinger. Obrazy Metzinger  nie były wystawiane w Paryżu od jego śmierci w 1956 roku. Artyści poznali się w 1909 roku i od tej pory niemal się nie rozstawali.

Wystawa podzielona na sekcje, w pierwszej z nich prezentuje prace obu artystów  z okresu zanim się poznali i krótko potem, do 1912 r., by przejść w drugiej sekcji do przedstawienia dzieł innych artystów związanych z kubizmem pokazując różnorodność kierunku, który narodził się w 1907 r. w pracowni Picassa. Oglądamy więc dzieła artystów związanych z Section d`Or : Villon, Duchamp-Villon, Kupka, Lhote, La Fauconnier, La Fresnaye, Archipenko, Marcoussis etc. Ostatnia sekcja pokazuje twórczość obu artystów po roku 1920.

Ekspozycji towarzyszy film opowiadający historię kubizmu.

Gleizes-Metzinger Du cubisme et apres, Musee de la Poste, Paryż, wystawa otwarta do 22 września 2012

 home | wydarzenia | galeria sztukpuk | galerie | recenzje | forum-teksty | archiwum | linki | kontakt