magazyn sztuki

ul. Sławkowska 14

Kraków

tel/faks +48 12 429 15 53

e-mail:

fejkiel.gallery@clarus.com.pl 

http://www.fejkielgallery.comPokaż Jan Fejkiel Gallery na większej mapie
 nadchodząca wystawa bieżąca wystawa

Sutemi Kubo

Artysta drzeworytu

5 czerwca 2015

 wydarzenia 2013

Agnieszka Dobosz

Balans  - grafika

od 23.01.2015
Specjalistyczna galeria grafiki i rysunku , została założona w 1991 roku przez historyka sztuki. Galeria prowadzi działalność promocyjną, wystawienniczą i edytorską, współpracuje z artystami reprezentującymi rożne orientacje artystyczne i należącymi do różnych pokoleń twórczych.

W galerii wystawiają swe prace m.in:Bogdan Achimescu, Andrzej Bednarczyk, Jan Berdyszak, Agnieszka Dobosz, Andrzej Dudziński, Stanisław Fijałkowski, Ryszard Gieryszewski, Jerzy Grabowski, Romana Hałat, Marek Jaromski, Tadeusz Jackowski, Jerzy Jędrysiak, Andrzej Kapusta, Andrzej Kasprzak, Janina Kraupe, Zbigniew Lutomski, Tadeusz Nuckowski, Ryszard Otręba, Henryk Ożóg, Jerzy Panek, Andrzej Pietsch, Leszek Rózga, Krzysztof Skórczewski, Anna Sobol-Wejman, Jacek Sroka, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Mieczysław Wejman, Stanisław Wejman. W roku 1997 galeria współpracowała w wydaniu dwujęzycznego (polsko-angielski) albumu pt. Polska grafika lat dziewięćdziesiątych (wyd. Buffi), którego autorem jest Jan Fejkiel. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie grafiki polskiej od kilkunastu lat. Działalność edytorska galerii rozszerza się także na sztukę książki. Wspólnie z francuską oficyną wydawniczą M.E.E.T. wydano w roku 1996 w ilości 75 numerowanych egzemplarzy album pt.Graficy polscy- poeci francuscy.


home | wydarzenia | galeria sztukpuk | galerie | recenzje | forum-teksty | archiwum | linki | kontakt