magazyn sztuki

Biblioteka Główna ASP w Krakowie

GALERIA JEDNEJ KSIĄŻKI

ul. Smolensk 9, 31-108 Krakow

tel. +48 12 292 62 77 w. 35, 49

www.bg.asp.krakow.pl

zejwalcz@cyf-kr.edu.pl


Dyrektor Biblioteki Glownej

ASP w Krakowie 

Jadwiga Wielgut-WalczakPokaż biblioteka ASP na większej mapie
 nadchodząca wystawa bieżąca wystawa

Barbara Ziembicka

mój Andersen

od 01.06.2015

Nie umiem dziś określić, kiedy pierwszy raz przeczytałam baśnie Andersena. Było to na pewno w dzieciństwie, w szczęśliwym czasie nieograniczonego pochłaniania książek. [...]

Po latach,  wiedziona twórczą ciekawością – a może z powodu nieuświadomionej konieczności -  bardzo zapragnęłam wrócić do starej, lubianej  lektury i znowu, jak niegdyś, przeżyć poetyckość baśni Andersena. Myślałam, że po raz czwarty wchodzę na stare ścieżki;  na szczęście okazało się, że są to już ścieżki nowe i dobrze się na nich poczułam. Baśnie Andersena niosą takie bogactwo motywów, jest w nich cała rzesza ujmujących postaci, są ożywione przedmioty myślące i czujące  i upostaciowione żywioły; a  wszystko to  w  niebywałych  relacjach.  Baśnie są mądre, niektóre stały się  przypowieściami i  można się na nich oprzeć. Znowu mogłam tego dotknąć. Ten świat wydaje nie do ogarnięcia,  w moim odczuciu jest wręcz - niewyczerpany. A skoro tak - wolę myśleć, że i w przyszłości będzie jeszcze coś do zrobienia.                                                                                                                   (Barbara Ziembicka)

 

Czym nas zachwycają i przyciągają ilustracje Barbary Ziembickiej? Zarówno te znane już z wcześniejszych publikacji książkowych, z wystaw, jak i te najnowsze, namalowane w ostatnich miesiącach – a dzisiaj zaprezentowane w Galerii Jednej Książki? Gdzie tkwi tajemnica owej harmonii obrazu ze słowem, zgodności wizji plastycznej z duchem utworu literackiego, twórczego dopowiedzenia treści, wydobycia najpiękniejszych momentów dzieła, stworzenia nastroju, pobudzenia wyobraźni – jednym słowem, tajemnica stworzenia prawdziwie artystycznej ilustracji? [...]

Prezentacja pięknych ilustracji to święto dla każdej galerii książki. Wystawa „mój Andersen” Barbary Ziembickiej w Bibliotece Głównej ASP w Krakowie odbywa się w dziesiątym roku funkcjonowania Galerii Jednej Książki, miejsca poświęconego promowaniu idei i sztuki książki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia, gdy przypomnimy, iż działalność galerii została zainaugurowana w listopadzie 2005 właśnie pokazem ilustracji artystki do tomiku Ladislawa Klimy „Jak będzie po śmierci i inne opowiadania”.

(Jadwiga Wielgut-Walczak)

 wydarzenia 2014


Marek Sołtysik

Pracownie po umarłych artystach

od 23 kwietnia 2015

Wystawa w Galerii Jednej Książki koncentruje się na temacie przewodnim twórczości Marka Sołtysika – kierując uwagę widza w stronę owych „śladów po nieżyjących twórcach”, od lat odnajdywanych i wydobywanych przez pisarza z zapomnienia, śladów jakże inspirujących i wymagających:

Pracownie po umarłych artystach to fakt wciąż na nowo dokonywany administracyjnie: przejmowanie po umarłych przez żyjących wnętrza osłoniętego ścianami, oknem, podłogą i sufitem.

Pracownie po umarłych artystach to także metafora: żywi, ileż to dóbr przejmujący po umarłych – między powierzchnią farby a wzrokiem trafiamy na coś, co przyciąga i inspiruje.

Pracownie po umarłych artystach: wspomnienia wizyt, pobytu u twórców. Oni, lub po nich dzieła sztuki, ich rzeczy, ich żywi bliscy… i ściany. Nie wszystko do zeskrobania! Gładź szpachlowa nie wygłuszy głosu artysty. I to przekonanie pomaga nam przetrwać”. (Marek Sołtysik)

Pracownie po umarłych artystach, to także – jak zapowiada autor – tytuł tworzonej przez niego nowej powieści, która zilustrowana zostanie (między innymi) reprodukcjami obrazów, namalowanych specjalnie na wystawę w Galerii Jednej Książki i stanowiących główny trzon ekspozycji. Nowym obrazom towarzyszą, mniej widoczne, lecz niemniej ważne – wybrane fragmenty starszych rękopisów.

Obraz i słowo – słowo i obraz. W swoich „Zapiskach malarskich Ostrożnie: sny!”, opublikowanych w folderze do wystawy, artysta – stawiając pytanie „Czy kochając literaturę i ją uprawiając, można kochać malarstwo i je uprawiać?” – odsłania  świat niełatwych relacji wzajemnych pomiędzy obu uprawianymi przez siebie dziedzinami twórczości.

Wystawie towarzyszy w dniu wernisażu promocja najnowszej książki Marka Sołtysika:

Ireneusz Iredyński. Listy z więzienia

Marek Sołtysik (1950) jest prozaikiem, eseistą, poetą, autorem scenariuszy, krytykiem sztuki, pedagogiem, wykładowcą akademickim, artystą grafikiem i malarzem. W Krakowie ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych i Akademię Sztuk Pięknych (dyplom na Wydziale Grafiki w Pracowni Litografii prof. Włodzimierza Kunza). W 1975–1979 był asystentem prof. Adama Hoffmanna i prof. Jacka Gaja w Pracowni Rysunku Wieczornego  ASP w Krakowie.

Jako poeta debiutował w roku 1972, jako prozaik i dramaturg – w 1973, jako artysta plastyk – w 1975. Otrzymał wtedy wyróżnienie za litografię w ogólnopolskim konkursie „Portret Współczesny” w Galerii ZPAP „Pryzmat”. W tymże roku – nagroda w konkursie na debiut powieściowy S.W. „Czytelnik”.

Jest autorem kilkudziesięciu wydanych książek beletrystycznych (powieści, opowiadania, eseje, vie romancée, poezje) i emitowanych słuchowisk radiowych, a także jednoaktówek Mocarz i W oku światła, wystawionych w Muzeum Narodowym w Krakowie (reż. W. Markiewicz), powstały filmy na podstawie jego utworów (Deborah, reż. R. Brylski – m.in. z Renatą Dancewicz i Olgierdem Łukaszewiczem oraz Ciemna słodycz M. Czyżewskiej-Guzy – m.in. z Beatą Paluch i Jerzym Radziwiłowiczem). Jako pisarz jest laureatem wielu nagród: m.in. Stanisława Piętaka, Stanisława Wyspiańskiego, Nagrody Miasta Krakowa dla Młodego Twórcy (1980), „Literatury”, „Miesięcznika Literackiego”, Radia Katowice, Wydawnictwa „Śląsk”, Funduszu Literatury, „Krakowskiej Książki Miesiąca”. Jest wielokrotnym stypendystą MKiS oraz MKiDN.

W r. 2012 odebrał z rąk prof. Małgorzaty Omilanowskiej przyznany mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowy Medal „Zasłużony dla Kultury Gloria Artis”.

Był szefem działu prozy w redakcji „Życia Literackiego” i po Wisławie Szymborskiej prowadził „Pocztę Literacką”; w Pałacu Młodzieży im. dr. Henryka Jordana redagował z młodymi pismo „Nasz Głos” (wyróżniał teksty licealisty Wojciecha Tochmana, i Tochman mu to pamięta), ściśle współpracował z krakowskim „Przekrojem”. Jako pierwszy pracownik  nowego studia w Łęgu był szefem grupy scenarzystów filmowych w Ośrodku TVP Kraków za dyrekcji Kazimierza Kutza. W 1991–1995 przeszedł wszystkie etapy pracy w „Gazecie Krakowskiej” – od korektora do zastępcy sekretarza redakcji, potem był reporterem w „Super-Expresie” i redaktorem katalogów w MNK.

Jest stałym współpracownikiem Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra” i Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Kraków”. Teksty literackie zamieszczał po r. 1989 także m.in. w „Sycynie”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Życiu”, był felietonistą w „Rzeczpospolitej” (2000–2003), nadal publikuje w „Twórczości” i w „Akcencie”. Wszystkie numery miesięcznika „Twórczość” w r. 2015 zamykają małe formy prozatorskie Marka Sołtysika z autorskiego cyklu Spod spodu.

Jako artysta plastyk na zamówienie zachodniego kolekcjonera stworzył w późnych latach 80. XX w. cykl obrazów olejnych, które mógłby namalować Bruno Schulz, gdyby nie zginął z ręki nazisty. Zilustrował 10 tomów powieści Sienkiewicza (110 ilustracji, seria „Złoty Sienkiewicz” – Wydawnictwo „Ex libris”, Warszawa-Chicago 1999).

Wystawy indywidualne – w dolnym Pałacu Sztuki w Krakowie i w Galerii Jatki w Nowym Targu. (Gdyby nie liczyć wystawy w 1967, którą – będąc uczniem krakowskiego PLSP, z poparciem prof. Włodzimierza Hodysa – urządził w Miejskim Domu Kultury w rodzinnym Olkuszu).

Obrazy w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Austrii, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, w Kanadzie, we Włoszech, w Hiszpanii.

Wykonał sto rysunkowych wizerunków znanych postaci Galicji. Jest autorem kilkudziesięciu ilustracji prasowych. W r. 1992, w ramach Europejskiego Tygodnia Kultury podczas Konferencji KBWE w Krakowie był jednym z trojga artystów wystawiających „Motywy żydowskie w malarstwie i ceramice” w galerii „Plastyka”. W 2010 wspólnie w wybitnym pisarzem Piotrem Wojciechowskim przygotował wystawę „Bez promocji” w zakopiańskiej Galerii Magdy Kraszewskiej „Dom Doktora” (obrazy M. Sołtysika rysunki P. Wojciechowskiego, fotografie ks. Z. Pytla).

Marek Sołtysik jest członkiem Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Należy do Stowarzyszenia Twórczego „Polart”, współredaguje kwartalnik „Hybryda”. Wchodzi w skład kadry Instytutu Sztuki Literackiej. W 2014/2015 prowadził wykłady monograficzne na studiach doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uczestniczy w jury konkursów literackich i plastycznych. Jest wykładowcą, prowadzącym warsztaty prozatorskie w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Na wystawę „Pracownie po umarłych artystach” składa się dziewięć obrazów olejnych, z których osiem powstało specjalnie z myślą o ekspozycji w Galerii Jednej Książki w Bibliotece Głównej ASP w Krakowie.

Na wernisaż powinna również zdążyć najnowsza książka. Ireneusz Iredyński. Listy z więzienia („Świat Książki”, Warszawa 2015) to korespondencja wielkiego dramaturga, podana do druku i opatrzona literackim portretem pisarza przez Marka Sołtysika, który te listy przyjaciela otrzymał na wyłączność od jego pierwszej żony, Maszy Iredyńskiej… zresztą absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.


ADAM WSIOLKOWSKI

"WiADAMosci ASP"

od 20.02.2015

 


Punktem wyjścia każdej z wystaw w Galerii Jednej Książki jest książka – jedna piękna książka, wyeksponowana na czas kilku tygodni spośród wielu tysięcy innych, stojących tuż obok w magazynie Biblioteki. Pokazywanym książkom towarzyszą oryginalne prace artystów zaangażowanych w proces jej tworzenia: ilustracje, fotografie, kompozycje przestrzenne, grafiki, obrazy i plakaty. Wiele z nich pozostaje już na stałe w zbiorach Biblioteki Głównej. Galeria Jednej Książki związana jest integralnie z Biblioteką Główną Akademii, funkcjonuje w godzinach otwarcia czytelni przy ulicy Smoleńsk. Mamy nadzieję, że – czerpiąc z przyjaznej przestrzeni książki, jaka jest udziałem tego miejsca od kilkudziesięciu lat – będzie je zarazem wzbogacać swoją działalnością.

Jadwiga Wielgut-Walczak

Dyrektor Biblioteki Głównej

ASP w Krakowie


home | wydarzenia | galeria sztukpuk | galerie | recenzje | forum-teksty | archiwum | linki | kontakt