magazyn sztuki
Dorota Morawetz

Paris Mode

korespondencja z Paryża

(fot. autorki)


01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

09.10.2011


PARIS  MODE (07)


WYSTAWA MUNCHA


 W Centre  Pompidou trwa właśnie ogromna  wystawa norweskiego malarza, kojarzonego głównie z mrocznymi klimatami fin de siecle`u,  Edvarda Muncha.  Prezentacja jest bardzo interesująca nie tylko ze względu na rangę artysty.  Rzadki, nawet w Paryżu,  zestaw  140 prac, na który składają się nie tylko obrazy, ale też  rzeźby, grafiki , rysunki i fotografie, został pokazany z zupełnie innej niż zazwyczaj perspektywy.  Bardzo klarowna i przekonująca  koncepcja  tej wystawy, dzieło kuratorów Angeli  Lampe i Clement Cheroux, pozwala zobaczyć Muncha nie tylko jako cierpiącego na depresję odludka, zapatrzonego w swoje mroczne wnętrze,  ale też jako człowieka ciekawego ludzi i świata, interesującego się aktualnymi zdarzeniami, a zwłaszcza  tym, co dzisiaj nazwalibyśmy „nowymi mediami” , do których w  pierwszej  ćwierci XX w.  należała wciąż jeszcze fotografia  i oczywiście film.  Wystawa podkreśla także problem ” reprodukowalności”  własnych dzieł, który żywo Muncha interesował.  Dawał  temu wyraz w niezliczonych replikach tych samych tematów na swych płótnach.  Pytanie o granicę pomiędzy oryginałem a reprodukcją stawiane przez Muncha u progu XX wieku brzmi dzisiaj, w kontekście zupełnie nowych technologii reprodukcji,  z jakimi stykają się współcześni artyści, bardzo aktualnie.home | wydarzenia | galeria sztukpuk | galerie | recenzje | forum-teksty | archiwum | linki | kontakt