magazyn sztuki

ul. Węgierska 5,

30-535 Kraków

tel. (12) 656-49-15,

fax. (12) 656-55-16

www.starmach.com.pl

e-mail: galeria@starmach.com.pl

Właścieciel: Andrzej StarmachPokaż Galeria Starmach na większej mapie
 nadchodzące wydarzenia
 bieżące wydzraenie

Jerzy Nowosielski

teatr Lalek

od 03.02.2015

 wydarzenia 2012

Marek chlanda

no a co potem ? a co teraz?

od 05.12.2012


UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU Miesiąc Fotografii w Krakowie

Walter PFEIFFER 

Zakochany w pięknie / In Love with Beauty

od 17.05.2013


Jerzy Kałucki

przebiegi

05.03.2013

Jerzy Kałucki urodzony w 1931 roku we Lwowie, jest malarzem, scenografem, autorem prac rysunkowych oraz realizacji przestrzennych. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1957 roku otrzymał dyplom w pracowni scenografii prof. Andrzeja Stopki. Do roku 1981 współpracował z teatrem i telewizją, jednocześnie malując i biorąc czynny udział w wystawach. Od roku 1976 związany jest ze Stowarzyszeniem Grupa Krakowska. W latach 1981–2005 prowadził pracownię malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 1970 roku rozpoczyna cykl realizacji wiążących się z trójwymiarem. Zrealizował szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce oraz za granicą. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Przebiegi to trzecia z kolei wystawa Jerzego Kałuckiego w Galerii Starmach. Pierwsza prezentacja miała miejsce w 1996 roku: Jerzy Kałucki Obrazy, kolejna w 2001 roku: Jerzy Kałucki Punkt przecięcia.

Obecna wystawa jest pokazem nowych prace z cyklu Przebiegi, które powstawały od 2010 roku do 2012 roku. Aktualnie, cykl ten składa się z siedemnastu obrazów malowanych farbą akrylową na płótnie.

„Nowe obrazy, od dotychczas powstałych, odróżnia zmiana spojrzenia na przestrzeń, a ściślej zmiana pozycji obserwatora. O ile wcześniejsze były próbami syntezy, nadania przestrzeni arbitralnej struktury, zawierającej całokształt doświadczonego świata we wszystkich jego punktach – to nowe obrazy są tymi punktami, jednostkowymi zdarzeniami, w ułamkach czasu, przemijającymi i one są tymi co konstytuują wszechświat.”

Jerzy Kałucki

„Nowe obrazy, z cyklu Przebiegi, będąc jednocześnie kontynuacją i zerwaniem, są dużym zaskoczeniem. Artysta porzuca definitywnie formę koła. Statykę zastępuje dynamika. Kompozycja bazuje na diagonalach. Wytyczone trasy biegną na płaszczyźnie, czasem mają określony punkt zwrotny, punkt zatrzymania, czasem przełamują się. Kałucki porzuca swoją dotychczasową ascezę i powściągliwość i poszukuje formy obrazu, która lepiej odwzorowałaby jego odczucia, aktualne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Kolor nabiera podobnej intensywności, jak wcześniej, w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to powstawały niezwykle piękne obrazy z użyciem nasyconych, kontrastowych zestawień barwnych.”

Julita Deluga

Wystawie Jerzego Kałuckiego w Galerii Starmach towarzyszy publikacja Jerzy Kałucki Przebiegi. Zawiera ona bogaty materiał ilustracyjny, rozmowy z artystą oraz tekst.

Kurator wystawy: Julita Deluga


Galeria Starmach zajmuje się prezentacją klasyki polskiej sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem artystów ze środowiska krakowskiego oraz twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Artystycznym "Grupa Krakowska" m.in. Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Marii Jaremy, Jana Tarasina, Jadwigi Maziarskiej.

Galeria prezentuje również najlepsze dokonania polskiej abstrakcji geometrycznej (prace Henryka Stażewskiego, Ryszarda Winiarskiego, Jerzego Kałuckiego) oraz prace artystów młodszego pokolenia (Marek Chlanda, Andrzej Szewczyk, Mikołaj Smoczyński).

Galeria zajmuje się malarstwem, rzezbą, fotografią oraz rysunkiem.

Wszelkim wystawom prezentowanym w galerii towarzyszą katalogi lub wydawnictwa monograficzne poświęcone artystom.

Od 1997 r. Galeria rozpoczęła prezentację ciekawych dokonań sztuki światowej (Nobuyoshi Araki)

home | wydarzenia | galeria sztukpuk | galerie | recenzje | forum-teksty | archiwum | linki | kontakt